Missie van de onderneming

Als succesvolle onderneming in de Zillertal Arena kent Direkt Holidays haar verantwoordelijkheid jegens haar medemensen. In die geest heeft het reisbureau in 2012 zijn missie opnieuw geformuleerd. De missie van de onderneming met de zes centrale principes vormt het fundament van ons succes en onze duurzaamheid. Elk van onze grotere thema's is duidelijk gekoppeld aan een van de principes. Met de doelen en maatregelen van een dergelijk thema trachten wij dit principe direct te beïnvloeden.